KONKURSY - WYSTAWY

VII KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI– KOSZĘCIN 2018
Pod honorowym patronatem Wójta Gminy Koszęcin
w trakcie którego rozegrane zostaną:
III KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH „KOSZĘCIŃSKI RAK”
Międzynarodowe Zawody o Puchar UE „EURO PUCHARY”

HONOROWY PATRONAT :
WÓJT GMINY KOSZĘCIN ZBIGNIEW SENIÓW

ORGANIZATOR:
URZĄD GMINY KOSZĘCIN
DOM KULTURY w KOSZĘCINIE
KÓŁKO MODELARSKIE „BROŃ i BARWA” w KOSZĘCINIE

WSPÓŁORGANIZATORZY :
ZESPÓŁ SZKÓŁ w KOSZĘCINIE
IPMS POLSKA
IPMS Silesia - Koszęcin
KPM Karvina – Klub partnerski z Czechy

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
17-18.03.2018r.
Hala Sportowa Zespołu Szkół w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 7

PROGRAM KONKURSU:

17.03.2018r. SOBOTA

Godz. 9.00 - 13.00 przyjmowanie modeli.
Godz. 10.00 oficjalne otwarcie festiwalu.
Godz. 9.00 - 18.00 wystawa modeli dla zwiedzających i giełda.
Godz. 16.00 - 19.00 ocena modeli.

18.03.2018r. NIEDZIELA

Godz. 9.00 - 13.30 wystawa modeli dla zwiedzających i giełda.
Godz. 13.30 - 15.00 ogłoszenie wyników.
Około godz. 15.00 zakończenie konkursu oraz odbiór modeli.

CEL KONKURSU:
Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznych.
Rozpowszechnianie zainteresowania nauką, techniką i historią.


RODZAJ KONKURSU:
Konkurs ma charakter otwarty i jest połączony z wystawą, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach; liczba i wiek uczestników jest nieograniczona.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Oceniana będzie tylko praca własna modelarza, modele tzw. „gotowce” nie będą brane pod uwagę.
W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu lub materiału z jakiego został wykonany model, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z autorem modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia modelu w ocenie.
W każdej klasie konkursowej modelarz może zgłosić tylko 3 modele.
Modele, które zostały wyróżnione we wcześniejszych edycjach festiwalu i konkursu nie będą ponownie oceniane. „Raz nim wygrasz, nie startuj ponownie – pochwal się nowym.”

Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.

W trakcie konkursu będzie wystawa pozakonkursowa dla wszystkich chętnych klubów i osób chcących pokazać swe modele, a nie uczestniczących w konkursie, serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy (juniorzy i seniorzy) nie biorą udziału w konkursie, ich prace będą prezentowane tylko na stoliku klubowym poza konkursem. Sędziowie nie oceniają klas, w których startują.

W trakcie trwania imprezy zostanie nakręcony film oraz będą robione zdjęcia.
Niemniejszym nieodpłatnie zezwalam na utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika oraz jego prac we wskazanym zakresie działania i promocji, w tym na publiczne odtwarzanie powstałego w trakcie realizacji działań i promocji materiału foto, audio lub video, zawierającego wizerunek uczestnika i jego prac w celach promocyjnych kółka modelarskiego i konkursu.

Nagrody nie odebrane w czasie trwania festiwalu nie będą wysyłane do uczestników w późniejszym terminie.

GRUPY WIEKOWE:
Przewiduje się podział na grupy wiekowe:
M-młodzik - do 12 lat
J- junior – od 13 do 18 lat
S – senior - powyżej 18 lat

OCENA MODELI:
Ocena zgłoszonych modeli w poszczególnych grupach rodzajowych, nastąpi tylko w przypadku zgłoszenia minimum pięciu modeli, trzech różnych zawodników. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, sędziowie mają prawo łączenia grup wiekowych ( tylko młodszej do starszej), zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. Mile widziana dokumentacja do modelu, którą mogą być plany, instrukcja lub zdjęcia zarówno oryginału jak i modelu w trakcie montażu.
W zależności od liczby modeli organizator dopuszcza możliwość łączenia lub rozdzielania klas startowych i kategorii wiekowych.
W konkursie nie mogą brać udziału modele, które już zostały nagrodzone we wcześniejszych edycjach naszego konkursu.

KLASY MODELI:

SENIOR:
MODELE PLASTIKOWE :
Sp1 – 1:72 i mniejsze, samoloty, szybowce wojskowe.
Sp2 – 1:48 samoloty, szybowce wojskowe.
Sp3 - 1:32 i większe, samoloty, szybowce wojskowe.
Sp4 – cywilne samoloty, szybowce, wszystkie skale .
Sp5 – śmigłowce, 1:72 i mniejsze,
Sp6 – śmigłowce, 1:48 i większe,
Pp1 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe kołowe.
Pp2 – 1:48, i większe, pojazdy wojskowe kołowe.
Pp3 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe gąsienicowe.
Pp4 – 1:48 i większe, pojazdy wojskowe gąsienicowe.
Pp5 – pojazdy cywilne osobowe, wszystkie skale.
Pp6 –pojazdy cywilne ciężarowe wszystkie skale .
Pp7 - motocykle cywilne wszystkie skale.
Pp8 – motocykle wojskowe wszystkie skale.
Ap –artyleria, wszystkie skale .
Fp – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.
Op – statki i okręty wszystkie skale.
Dp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.
Kp – kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.
Sf – fantastyka.

MODELE KARTONOWE :
Sk - samoloty, szybowce w tym cywilne wszystkie skale.
Śk - śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.
Pk1 - pojazdy wojskowe kołowe, wszystkie skale.
Pk2 - pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale.
Pk3 – pojazdy cywilne, wszystkie skale.
Ak – artyleria, wszystkie skale.
Fk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.
Ok – statki i okręty wszystkie skale.
Dk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.
Kk –kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.
Sfk – fantastyka wszystkie skale.

JUNIOR:
MODELE PLASTIKOWE:
JSp –samoloty, szybowce, wszystkie skale.
JŚp –śmigłowce, wszystkie skale.
JPpk –pojazdy wojskowe kołowe, wszystkie skale.
JPpg –pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale .
JPpc –pojazdy cywilne osobowe, ciężarowe wszystkie skale .
JM – motocykle wszystkie skale.
JAp –artyleria wszystkie skale .
JFp – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.
JOp – statki i okręty wszystkie skale.
JDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.
JKp – kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.
JSf –fantastyka, wszystkie skale .

MODELE KARTONOWE :
JSk - samoloty, szybowce w tym cywilne wszystkie skale.
JŚk - śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.
JPk1 - pojazdy wojskowe kołowe, cywilne, motocykle wszystkie skale.
JPk2 - pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale.
JAk – artyleria, wszystkie skale.
JFk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.
JOk – statki i okręty wszystkie skale.
JDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.
JKk –kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.
JSfk – fantastyka wszystkie skale.

MŁODZIK:
MODELE PLASTIKOWE :
MSp - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.
MPp - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.
MFp –figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.
MOp – statki i okręty wszystkie skale.
MDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

MODELE KARTONOWE :
MSk - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.
MPk - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.
MFk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.
MOk – statki i okręty wszystkie skale.
MDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

Dodatkowa klasa modeli :
WN – wszystko inne czym chcecie się pochwalić, wykonany z różnych materiałów (bez podziału na wiek).

KLASY SPECJALNE :

Tematami przewodnimi Festiwalu będą:
- 100-lecie zakończenia IWW.
- Wojna Obronna 1939r,
- Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie,
Najciekawsze modele (plastikowe i kartonowe) wykonane z wyżej wymienionych okresów zostaną nagrodzone.

REGULAMIN SCRATCH

Do kategorii SCRATCH zaliczone zostaną modele budowane od podstaw z użyciem różnych materiałów, bez korzystania z kompletnych zestawów handlowych. Dopuszcza się użycie zestawu handlowego pod warunkiem jego głębokiej przebudowy - minimum 80 %. Możliwe jest również użycie zestawów waloryzujących w postaci odlewów żywicznych, elementów foto trawionych, itp. Wykorzystanie gotowych profili, różnego rodzaju arkuszy (np. kartonowych, plastikowych, itp. ) jest nieograniczone. Dokumentacja budowy modelu jest obowiązkowa. Najlepiej wykonane modele zostaną wyróżnione. Trwają rozmowy w jaki sposób i ile modeli będzie wyróżnionych w klasie. Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: modelarze.koszecin@interia.pl z dopiskiem „SCRATCH” w tytule wiadomości.

SCRATCH – karton – bez podziału na skalę i wiek.

SCRATCH SK1 – Lotnictwo, wszystko co lata.
SCRATCH SK2 – Pojazdy, wszystko co jeździ.
SCRATCH SK3 – Marynarka, wszystko co pływa.
SCRATCH SK4 – Architektura, wszelkiego rodzaju budowle, konstrukcje, itp.
SCRATCH SK5 - Figurki

SCRATCH – plastik – bez podziału na skalę i wiek.

SCRATCH SP1 - Lotnictwo, wszystko co lata.
SCRATCH SP2 - Pojazdy, wszystko co jeździ.
SCRATCH SP3 - Marynarka, wszystko co pływa.
SCRATCH SP4 - Architektura, wszelkiego rodzaju budowle, konstrukcje, itp.
SCRATCH SP5 - Figurki

Kategoria specjalna „SCRATCH” wprowadzona jest jako projekt pilotażowy, który powstał dzięki Wam - modelarzom. Planowaliśmy wprowadzić tę kategorię, ale to Wasze uwagi oraz nasz nowy sponsor doprowadziły do przyspieszenia realizacji tego zamiaru.

S - Silniki Kategoria Specjalna (Klasa Sponsorowana).

W kategorii tej wystawić można repliki wszelkiego rodzaju silników spalinowych oraz odrzutowych w dowolnej skali. Mogą to być silniki lotnicze, jednostki napędowe pojazdów lub różnego rodzaju agregatów. Sposób ich prezentacji jest dowolny tzn. mogą się one znajdować na tzw. stojankach, ramach lub być zabudowane w modelu ( nawet w modelu z produkcji) lub po prostu na zwykłej podstawce. Warunkiem jest, aby model silnika była ukończony oraz widoczny w ok. 80-90 %. Repliki oceniane będą pod katem ilości detali, stopnia skomplikowania, wkładu pracy wykonawcy oraz jakości malowania i śladów eksploatacji. Nagrodzone zostaną dwie najciekawsze prace.


VHC - samoloty bojowe 1:72

VINTAGE MODEL KIT – HIGHER CLASS (stare modele – klasa wyższa)

Kategoria specjalna wprowadzona w zeszłym roku jako projekt pilotażowy.

W tej edycji tylko modele samolotów w skali 1:72.

W tej kategorii specjalnej wystawiane są modele starych edycji takich firm jak: Kovozavody Prostejov, Heller, Airfix, Matchbox, Novo, ZTS Plastyk itd. zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie z udokumentowaniem waloryzacji oraz malowania samolotu. Mile widziane będzie dołączenie zdjęć z budowy modelu oraz oryginalnej instrukcji.
Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania i waloryzacji modelu.
Jednym zdaniem - należy pokazać jak z przeciętnego lub słabego jakościowo modelu wykonać dobrze zwaloryzowany model wysokiej jakości aby zachęcić młodych niedoświadczonych modelarzy kupujących tanie zestawy do modelarstwa. Idea powstania tej kategorii specjalnej ma na celu również pokazać, że to nie od jakości modelu zależy ostateczny rezultat pracy nad modelem lecz od pracy i determinacji modelarza.
Trzy najlepsze modele w tej kategorii będą wyróżnione.


III KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH
„KOSZĘCIŃSKI RAK”
KOSZĘCIN 2018

KR1 samoloty bojowe 1:48 i większe
KR2 samoloty bojowe 1:72 i mniejsze
KR3 pojazdy bojowe 1:48 i większe
KR4 pojazdy bojowe 1:72 i mniejsze
KR5 samoloty karton
KR6 pojazdy karton

W tej kategorii wystawiane są modele zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie z udokumentowaniem malowania danego egzemplarza samolotu/pojazdu.
Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania adekwatna do poziomu trudności modelu i jego malowania, oraz wkład pracy własnej.

Szczegółowy regulamin poniżej:

Regulamin „Koszęciński Rak.”

Z uwagi na szczegółową ocenę każdego modelu i ograniczony czas oceny, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przyjętych modeli.
Do konkursu zostanie przyjętych pierwszych 10 zgłoszonych modeli w każdej kategorii.
Warunkiem rozegrania klasy jest zgłoszenie minimum pięciu modeli trzech Modelarzy w danej klasie.
Jeden modelarz może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa modele.
Modele mogą być wykonane z dowolnego materiału: polistyren, metal, blacha, drewno, karton, żywica.
Oceny dokonają komisje sędziowskie złożone z minimum trzech sędziów, poprzez przyznanie punktów wg. Regulaminu przedstawionego przez organizatora.
W klasyfikacji będą wykazane punkty za każdy model. Medalem zostanie wyróżniony najlepszy model jednego modelarza.
Zwycięzcą zostaje model, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
Nagrodzone zostaną trzy najlepsze modele w klasie.
Do modelu musi być dołączona dokumentacja wg. której model został wykonany.

Dokumentacja modelu plastikowego powinna zawierać:

Rysunki modelu , w czterech rzutach.
Tablice barwne lub fotografie które dokumentują malowanie modelu.
Dokumentację zdjęciową elementów, które zostały wykonane od podstaw, lub zostały wykorzystane zestawy waloryzacyjne- żywica, blachy foto trawione, metalowe golenie samolotów, gąsienice pojazdów pancernych, toczone lufy, itp. Chodzi głównie o pokazanie tych elementów wykonanych lub wykorzystanych do waloryzacji w modelu, których sędzia przy ocenie nie może dokładnie obejrzeć, bez dotykania, podnoszenia i obracania modelu.

W przypadku wykonywania elementów od podstaw, lub ingerencję w poprawianie bryły modelu, takie przeróbki powinny być udokumentowane rysunkami na podstawie których zostały wykonane detale, lub zdjęciami oryginalnych detali, najlepiej z trzech stron.
W przypadku waloryzacji i uzupełniania elementów z zestawu powinno być wskazane, jaki jest zakres poprawek.
Wykonanie na modelu śladów eksploatacji, powinno być udokumentowane. Sędzia powinien mieć możliwość oceny czy wykonane ślady wiernie odzwierciedlają pierwowzór.
Wykonanie na modelu nowych linii podziału blach, wykonanie nitowania, spawów, pogiętych blach, uszkodzonych błotników, śladów po uszkodzeniach pancerza od pocisków, powinno być udokumentowane, na jakiej podstawie zostały wykonane.
Obecność zawodnika nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić, dlaczego tak a nie inaczej wykonał elementy w modelu, lub cały model.
Komisja pracuje razem, ale każdy sędzia indywidualnie wpisuje oceny w przygotowane arkusze oceny. Wypisane dla każdego modelu arkusze oceny sumuje sędzia sekretarz i zlicza ocenę końcową.
Ocenę końcową sprawdza i zatwierdza w protokole końcowym sędzia przewodniczący komisji.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PODCZAS OCENY MODELU PLASTIKOWEGO.

Jakość wykonania modelu
5 pkt. - Stopień trudności wykonania
5 pkt. - Geometria, czystość i staranność wykonania, symetria i wzajemne położenie elementów
12 pkt. - Ilość i jakość wykonanych elementów od podstaw.
Stopień skomplikowania, zgodność z oryginałem (zgodność z dokumentacją). Ilość i jakość wykonania uzasadnionych przeróbek w bryle modelu.

7 pkt. - Jakość i sposób montażu w modelu elementów z żywicy, blachy foto trawionej, elementów toczonych.

10 pkt. - Wykonanie, przedziałów załogi i transportowych.
Czystość oszklenia. Wykonanie tablic przyrządów pokładowych, foteli, pasów, paneli bocznych.

12 pkt. - Silnik i zespoły napędowe.
Waloryzacja silnika, rury wydechowe, zespoły dźwigni i popychaczy, wały napędowe, instalacje, dysze.

8 pkt. – Wykonanie zespołu podwozia.
Zawieszenie, przeguby, blachy osłon, koła ,golenie, instalacje, gąsienice.

10 pkt. - Osprzęt zewnętrzny i uzbrojenie.
Karabiny, bomby, rakiety, wyrzutnie, zaczepy, zasobniki, zastrzały, naciągi, anteny, rurki, wnętrza otwartych luków, itp.

Malowanie i kalkomanie
17 pkt. - Zgodność z oryginałem i dostarczoną dokumentacją malowanie modelu.
4 pkt. - Jakość powierzchni, faktura położonej farby, jakość położonej kalkomanii.

Ślady eksploatacji
10 pkt. - Wykonanie udokumentowanych śladów eksploatacji. ( obicia, zabrudzenia, zacieki, renowacje powierzchni,)

REGULAMIN OCENY MODELU KARTONOWEGO

15 pkt. - Stopień skomplikowania modelu

Poprawność geometrii modelu:
8 pkt. - ogólna bryła
12 pkt. - układ jezdny
10 pkt. - Spasowanie elementów
10 pkt. - Jakość ukształtowania powierzchni

Retusz krawędzi:
5 pkt. - dobór koloru
5 pkt. - kompletność retuszu
10 pkt. - Czystość wykonania modelu

Wykonanie elementów nie kartonowych przewidzianych instrukcją budowy modelu (anteny, lufy, liny itp.)
8 pkt. - jakość wykonania
7 pkt. - malowanie
10 pkt. - Elementy dodatkowe (zmiany i dodatki nieprzewidziane w instrukcji budowy modelu, a wyszczególnione w dokumentacji)MIĘDZYNARODOWE ZAWODY O PUCHAR UE „EURO PUCHARY”

EU kategoria – senior
•EU1 Samoloty 1:72
•EU2 Samoloty 1:48
•EU3 Samoloty 1:32
•EU4 Pojazdy bojowe 1:72
•EU5 Pojazdy bojowe 1:48
•EU6 Pojazdy bojowe 1:35

EU kategoria – junior (do 18 lat)
•EU7Samoloty 1:72
•EU8 Samoloty 1:48
•EU9 Samoloty 1:32
•EU10 Pojazdy bojowe 1:72
•EU11 Pojazdy bojowe 1:48
•EU12 Pojazdy bojowe 1:35

We wszystkich kategoriach oceniane będą modele samolotów i techniki wojskowej, będących na uzbrojeniu obecnych państw członkowskich UE po II wojnie światowej, czyli po roku 1945.
W zawodach mogą brać udział, także modele samolotów i techniki wojskowej, które były używane podczas II wojny światowej, a po jej zakończeniu zostały włączone do uzbrojenia jednostek wojskowych obecnego członka UE. Warunkiem jednak jest, aby te modele posiadały kamuflaż i oznaczenia krajów członkowskich UE używane po II Wojnie Światowej, co musi być odpowiednio udokumentowane.
Ocenę modeli przeprowadzi międzynarodowa komisja sędziowska w składzie przedstawicieli modelarzy z klubów Koprivnice z Czech, Poprad ze Słowacji, Węgier Mosonmagyaróvár i Polski z IPMS Silesia, które to kluby stworzyły kategorie EU. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.

ZGŁOSZENIA MODELI:
Rejestracja modeli będzie możliwa głównie elektronicznie.
Rejestracja na miejscu będzie dostępna tylko w wyjątkowych przypadkach i zastrzegamy, że może trwać długo i nie wszyscy mogą zdążyć się zarejestrować. Wynika to z konieczności wpisania wszystkich danych do systemu oraz wydruku kart i potwierdzeń.

Ze względów organizacyjnych zawodnicy proszeni są o nadesłanie zgłoszenia do 14.03.2018r. do godz. 20.00.

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres e-mail: modelarze.koszecin@interia.pl
Wszelkie inne sprawy, pytania proszę zgłaszać też na tego e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl ,
lub na PW albo Krzysztof Koza Tel. 516-174-372, pracuje i nie zawsze mogę odebrać.

UWAGA ! O rozpoczęciu rejestracji powiadomimy !

OPŁATY:

Nie pobieramy opłaty startowej.

NAGRODY:
W festiwalu przyznane będą wyróżnienia w każdej klasie startowej i grupie wiekowej.
W konkursie przyznane będą wyróżnienia za najwyżej punktowane modele w klasach.
W Międzynarodowych Zawodach o Puchar UE „EURO PUCHARY” nagrodzone zostaną trzy najlepsze modele w klasie.

Nagrody rzeczowe będą przyznawane jak się uda je pozyskać, gdyż budżet mamy „wsiowy”, a nie miastowy.

NAGRODY SPECJALNE :
Nagrodę specjalną funduje sponsor.
Sponsor sam wybiera model, który chce uhonorować. Sponsor nie musi się znać na naszym hobby, wybiera co mu się podoba. Szanujmy jego decyzje.
W tym roku przewidujemy wiele naprawdę ciekawych i wyjątkowych nagród specjalnych.

Puchar Wójta – Grand Prix Festiwalu za najciekawszy model zawodów.
Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model plastikowy.
Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model kartonowy.
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Koszęcinie - za najciekawszy model wykonany przez juniora.
Puchar przechodni firmy IBG za najciekawszy model wykonany z zestawu firmy. Puchar przechodni zostaje w firmie, a nagrodzony modelarz otrzymuje jego miniaturkę na stałe.
Dodatkowo w kategoriach junior i senior firma IBG funduje nagrody:
- za najciekawszy model PZL.23 „Karaś”/ PZL.42 wykonany przez młodzika,
- za najciekawszy model PZL.23 „Karaś”/ PZL.42 wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model PZL.23 „Karaś”/ PZL.42 wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model pojazdu kołowego w skali 1:72 wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model pojazdu kołowego w skali 1:72 wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model pojazdu gąsienicowego w skali 1:72 wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model pojazdu gąsienicowego w skali 1:72 wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model pojazdu w skali 1:35 wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model pojazdu w skali 1:35 wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model artylerii wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model artylerii wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model lotniczy wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model lotniczy wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model okrętu wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model okrętu wykonany przez seniora.
Puchar sklepu KS Model z Częstochowy właściciel p. Krzysztof Stroba – za najciekawszy model plastikowy czeskiego producenta.
Puchar IPMS POLSKA za najciekawszy model w Barwach Polskich.
Puchar Wingnut Wings Fan Club za najciekawszy model plastikowy okresu Wielkiej Wojny .
Puchar Kółka Modelarskiego „Broń i Barwa” w Koszęcinie dla najmłodszego modelarza.
Liga Damska Senior - za najciekawszy model w wykonaniu pani.
Liga Damska Junior - za najciekawszy model w wykonaniu pani.
Liga Damska Młodzik – za najciekawszy model w wykonaniu pani. NOWOŚĆ!
HUNGARY – nagroda specjalna za najciekawszy model konstrukcji węgierskiej lub barwach Węgier.
YAHU MODELS dla młodzika za model wykonany z wykorzystaniem ich produktów.
YAHU MODELS dla juniora za model wykonany z wykorzystaniem ich produktów.
YAHU MODELS dla seniora za model wykonany z wykorzystaniem ich produktów.
Nagroda specjalna od firmy „Modelcollect” za najlepiej wykonany model firmy „Modelcollect”.

WYSTAWY KLUBOWE :
W czasie trwania konkursu zapraszamy Kluby do zaprezentowania swoich stolików klubowych. Prosimy o dokonywanie rezerwacji stolików do 6.03.2018r. - na e-mail: modelarze.koszecin@interia.pl .
Kółko Modelarskie „Broń i Barwa” – gospodarz zawodów.
IPMS Polska
IPMS Warszawa
IPMS Silesia - Koszęcin
Wingnut Wings Fan Club.
KPM Karvina Czechy

IMPREZY TOWARZYSZĄCE :
„Bractwo Rycerskie Grodu Boronowskiego” – jak co roku i w programie m.in. pokazy walk rycerskich.

WARSZTATY MODELARSKIE:
Planujemy warsztaty modelarskie dla najmłodszych modelarzy w sobotę 17.03.2018r. Zapewniamy modele, narzędzia i dobrą zabawę.

POKAZY MODELARSKIE:
Planujemy zorganizować w sobotę 18.03.2017r. pokazy modelarskie nie tylko dla zaawansowanych modelarzy, które poprowadzą najlepsi modelarze. Szczegóły niebawem.

GIEŁDA MODELARSKA
W czasie trwania zawodów przewidziana jest giełda modelarska. Giełda odbędzie się w sobotę w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00.
Handlowców prosi się o dokonywanie rezerwacji stoisk do 6.03.2018r. na e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl . Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

BAZA NOCLEGOWA
Baza noclegowa Koszęcin i okolice: http://www.koszecin.naszosir.pl/
/http://www.silesiana.com.pl/http://www.sielankoweklimaty.pl/ http://www.posmyk.pl/ http://www.zespolslask.pl/ http://www.osr-strzelnica.pl/ http://www.zajazdtytan.pl/

SPONSORZY
Gmina Koszęcin
„IBG Models” z Warszawy.
„HOBBY 2000” – wyłączny dystrybutor w Polsce firmy TAMIYA .
Sklep „KS Model” z Częstochowy właściciel p. Krzysztof Stroba.
„ŚWIAT Z KARTONU” z TARNOWSKICH GÓR.
„Mini Replika” p. Krzysztof Sikora
„First to Fight”
PSB „Gabrom” Koszęcin
„Ksero Net” Koszęcin
„YAHU MODELS”
„TAURUS MODELS”
„LUKGRAPH”
„ToRo Model”
„FLY” z Czech
„AML” z Czech
„PAVLA MODELS” z Czech

PATRONAT MEDIALNY :
„Echo Gminy Koszęcin”
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim.
„Mini Replika” p. Krzysztof Sikora

 

IV Konkurs Modeli Kartonowych - Nowy Tomyśl 17-18.03.2018

Regulamin IV Konkursu Modeli Kartonowych
o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla
- Nowy Tomyśl 17-18.03.2018 -

1. Cele i zadania
- popularyzacja modelarstwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych jako jednej z form spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej,
- wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami i nawiązywanie kontaktów z klubami modelarstwa kartonowego na terenie Polski,
- prezentacja modeli mieszkańcom regionu i miasta Nowy Tomyśl,
- promocja regionu i miasta Nowy Tomyśl

2. Organizatorzy
- Nowotomyski Ośrodek Kultury
- Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

3. Patronat honorowy
- Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

4. Patronat medialny
- Gazeta „Nasz dzień po dniu”
- Portal PNT.INFO.PL
- Radio Poznań – www.radiopoznan.fm
- Telewizja Wielkopolska – www.tvwielkopolska.pl

5. Termin i miejsce konkursu
17-18.03.2018
Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl

6. Kategorie wiekowe
Klasa STANDARD:
- Młodzik – do 13 lat włącznie (rocznik 2005 i młodsi)
- Junior – 14-17 lat (roczniki od 2004 do 2001)
- Senior – 18 lat i powyżej (rocznik 2000 i starsi)

Klasa WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW odbędzie się bez podziału na grupy wiekowe.

7. Konkurs odbędzie się w następujących klasach modeli:

Klasa: STANDARD:
- A – artyleria
- S1 – samoloty jednosilnikowe (tłokowe)
- S2 – samoloty wielosilnikowe (tłokowe)
- S3 – samoloty odrzutowe
- S4 – samoloty w skali 1:50
- H – helikoptery
- Pk – pojazdy kołowe
- Pg – pojazdy gąsienicowe
- Ps – pojazdy szynowe
- O1 – okręty i statki do 60 cm
- O2 – okręty i statki powyżej 60 cm
- O3 – okręty i statki do linii wodnej (bez względu na długość modelu)
- Op – okręty podwodne
- Ż – żaglowce
- B – budowle
- F – figurki
- R – rakiety
- SF – science-fiction (pojazdy, figurki i rakiety fantazyjne)
- NT – modele z wydawnictwa Modelarstwo Nowotomyskie
- I – inne (aerosanie, morskie platformy wiertnicze, sterowce, broń i inne modele nie kwalifikujące się do pozostałych klas)

Klasa: WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW:
- OW – okręty i statki
- SW – samoloty i helikoptery
- PkW – pojazdy kołowe
- PgW – pojazdy gąsienicowe

Modele waloryzowane i budowane od podstaw nie kwalifikujące się do w/w klas zostaną połączone z klasą Standard.

8. Klasyfikacja i nagrody
Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy znaczek okolicznościowy.
Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymują dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.
Zawodnik, który zgłosił więcej niż jeden model w danej klasie, może w tej klasie zająć tylko jedno miejsce medalowe.
Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych danego klubu modelarskiego.

Dodatkowe puchary:
- Puchar za najlepszy model polskiej budowli,
- Puchar za najlepszy model polskiego samolotu lub samolotu w barwach polskich,
- Puchar za najlepszy model polskiego statku lub okrętu,
- Puchar za najlepszy model polskiego pojazdu lub pojazdu w polskich barwach
- Puchar za najlepszy model wykonany z wydawnictwa Modelarstwo Nowotomyskie

Nagrody specjalne:
- Nagroda specjalna Agencji Lotniczej ALTAIR
- Nagroda specjalna wydawnictwa ANSWER
- Nagroda specjalna księgarni BONITO.PL
- Nagroda specjalna wydawnictwa DRAF MODEL
- Nagroda specjalna wydawnictwa EXTRA MODEL
- Nagroda specjalna Oficyny wydawniczej FINNA
- Nagroda specjalna wydawnictwa GPM
- Nagroda specjalna GRUPY AKROBACYJNEJ ŻELAZNY
- Nagroda specjalna wydawnictwa JSC
- Nagroda specjalna wydawnictwa KARTONOWA KOLEKCJA
- Nagroda specjalna firmy K.O.M.A. (przedstawiciel firmy OLFA Corporation w Polsce)
- Nagroda specjalna wydawnictwa prasowego MAGNUM-X
- Nagroda specjalna wydawnictwa MODELARSTWO OKRĘTOWE
- Nagroda specjalna wydawnictwa MODEL HOBBY
- Nagroda specjalna wydawnictwa MODEL-KOM
- Nagroda specjalna MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ w Gdyni
- Nagroda specjalna Domu Wydawniczego REBIS
- Nagroda specjalna wydawnictwa RM
- Nagroda specjalna wydawnictwa SKLEJ-MODEL
- Nagroda specjalna wydawnictwa SZKUTNIK
- Nagroda specjalna wydawnictwa ŚWIAT Z KARTONU
- Nagroda specjalna wydawnictwa WAK
- Nagroda specjalna wydawnictwa WEKTOR
- Nagroda specjalna wydawnictwa VESPER

9. Zgłoszenia modeli
Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość modeli w danej klasie.
Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do Konkursu.
Zgłoszenia mejlem będą przyjmowane na adres: konkurs.nowytomysl@gmail.com do 15.03.2018 (czwartek) do godziny 24:00.
Od 16.03.2018 zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej dostarczonej do Biura Organizacyjnego w dniu 17.03.2018 w godzinach 8:00 – 13:00.

10. Sędziowanie
- Komisja sędziowska zostanie utworzona przez Organizatora i Sędziego Głównego,
- sędziowie nie mogą oceniać klasy, w której zgłosili własne modele,
- od sędziów nie są wymagane uprawnienia sędziowskie LOK.

11. Orientacyjny program konkursu

Sobota 17.03.2018:

- 8.00 – 13.00 przyjmowanie modeli
- 12.00 – 17.00 – warsztaty modelarskie dla dzieci
- 12:30 – 14:00 szkolenie sędziowskie LOK dla aplikantów
- 15.00 – 16.00 odprawa sędziów
- 16.00 – 17.00 sędziowanie
- 17.30 – 19.00 szkolenie sędziowskie LOK dla osób posiadających uprawnienia

Niedziela 18.03.2018:

- 8.00 – 12.30 zwiedzanie wystawy pokonkursowej
- 9.30 – 12.00 – warsztaty modelarskie dla dzieci
- 10.00 – 11.30 zwiedzanie z przewodnikiem nowotomyskiego ZOO oraz Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
- 12.30 – 13.30 ogłoszenie wyników, zakończenie konkursu

12. Postanowienia końcowe
- w Konkursie mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie,
- warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie Karty Zgłoszeniowej,
- zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,
- w Konkursie nie mogą brać udziału modele, które otrzymały medal w poprzednich edycjach,
- modele, które otrzymały medal w poprzednich edycjach Konkursu mogą być zaprezentowane wyłącznie w formie wystawy „Galeria Mistrzów”. Będzie to specjalnie wydzielone stanowisko w miejscu rozgrywania Konkursu.
- podczas trwania Konkursu będzie istniała możliwość zaprezentowania modeli w trakcie budowy. Będzie to specjalnie wydzielone stanowisko przygotowane przez Organizatora,
- podczas trwania konkursu odbędzie się wystawa Waldemara Góralskiego: Grafika 3D okrętów,
- podczas trwania konkursu odbędą się dla osób chętnych dwa odpłatne szkolenia sędziowskie LOK: dla aplikantów oraz dla osób posiadających uprawnienia sędziego modelarstwa redukcyjnego. Szkolenia przeprowadzi Marian Taborek. Zgłoszenia wyłącznie przez Organizatora,
- zawodnicy i sędziowie przyjeżdżają na koszt własny,
- propozycje noclegowe:

Noclegi Gostyński
ul. Polna 3
64-300 Nowy Tomyśl
Tel. +48 501 025 866, 503 114 550
www.gostynski.dobrynocleg.pl

Mini Hotel u Jagusi
Bożena Dutkowska
ul. Powstańców Wielkopolskich 1A
64-300 Nowy Tomyśl
Tel. (61) 44 22 187, +48 721 686 342
www.hotelujagusi.info-net.com.pl

Hotel Restauracja HI-FI
Paproć 84
64-300 Nowy Tomyśl
www.hotel-hifi.pl
e-mail: info@hotel-hifi.pl
tel. +48 698 963 002, (61) 44 50 000
Hotel Restauracja HI-FI Paproć 84, 64-300 Nowy Tomyśl

Zgłoszenia noclegów poprzez Organizatora do 15.03.2018 (czwartek).

- liczba i wiek uczestników jest nieograniczona,
- do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele kartonowe wykonane własnoręcznie,
- dokumentacja wykonania modelu w klasach STANDARD nie jest wymagana,
- dokumentacja wykonania modelu w klasach WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW jest wymagana w postaci instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy, rysunki montażowe) lub planów, na podstawie których model został wykonany,
- modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika,
- organizator nie ubezpiecza modeli,
- wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu,
- ocena nastąpi w przypadku zgłoszenia minimum 3 modeli w danej klasie przez minimum dwóch zawodników. W przypadku nie spełnienia tego wymogu, organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas i grup wiekowych,
- brak wpisu daty urodzenia w Karcie Zgłoszeniowej powoduje przeniesienie zawodnika do kategorii Senior,
- w szczególnych przypadkach sędziowie mają prawo dotykania modeli podczas ich oceny. Zalecane jest ustawienie i przymocowanie modelu na specjalnej podstawce, która umożliwi ocenę modelu bez jego dotykania,
- komisje sędziowskie pracują w formie jawnej. Zawodnicy podczas sędziowania mogą przebywać w pobliżu komisji sędziowskich wyłącznie w formie obserwatorów. Zawodnicy nie mogą włączać się do prac komisji sędziowskich, zabrania się im niewłaściwego zachowania w stosunku do komisji poprzez natarczywe sugestie, obraźliwe uwagi lub gesty itp. W/w postępowanie może skutkować dyskwalifikacją danego modelu lub zawodnika,
- decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od werdyktu,
- lista wyników Konkursu zostanie wywieszona w holu głównym NOK-u w dniu 18.03.2018 około godz. 9.00
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator,
- szczegółowych informacji udzielają:
Krzysztof Szeffner – tel. +48 603 638 543
e-mail: konkurs.nowytomysl@gmail.com
Nowotomyski Ośrodek Kultury – tel. (61) 44 23 121Regulamin IV Konkursu Modeli Kartonowych
o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla
- Nowy Tomyśl 17-18.03.2018 -

1. Cele i zadania
- popularyzacja modelarstwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych jako jednej z form spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej,
- wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami i nawiązywanie kontaktów z klubami modelarstwa kartonowego na terenie Polski,
- prezentacja modeli mieszkańcom regionu i miasta Nowy Tomyśl,
- promocja regionu i miasta Nowy Tomyśl

2. Organizatorzy
- Nowotomyski Ośrodek Kultury
- Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

3. Patronat honorowy
- Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

4. Patronat medialny
- Gazeta „Nasz dzień po dniu”
- Portal PNT.INFO.PL
- Radio Poznań – www.radiopoznan.fm
- Telewizja Wielkopolska – www.tvwielkopolska.pl

5. Termin i miejsce konkursu
17-18.03.2018
Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl

6. Kategorie wiekowe
Klasa STANDARD:
- Młodzik – do 13 lat włącznie (rocznik 2005 i młodsi)
- Junior – 14-17 lat (roczniki od 2004 do 2001)
- Senior – 18 lat i powyżej (rocznik 2000 i starsi)

Klasa WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW odbędzie się bez podziału na grupy wiekowe.

7. Konkurs odbędzie się w następujących klasach modeli:

Klasa: STANDARD:
- A – artyleria
- S1 – samoloty jednosilnikowe (tłokowe)
- S2 – samoloty wielosilnikowe (tłokowe)
- S3 – samoloty odrzutowe
- S4 – samoloty w skali 1:50
- H – helikoptery
- Pk – pojazdy kołowe
- Pg – pojazdy gąsienicowe
- Ps – pojazdy szynowe
- O1 – okręty i statki do 60 cm
- O2 – okręty i statki powyżej 60 cm
- O3 – okręty i statki do linii wodnej (bez względu na długość modelu)
- Op – okręty podwodne
- Ż – żaglowce
- B – budowle
- F – figurki
- R – rakiety
- SF – science-fiction (pojazdy, figurki i rakiety fantazyjne)
- NT – modele z wydawnictwa Modelarstwo Nowotomyskie
- I – inne (aerosanie, morskie platformy wiertnicze, sterowce, broń i inne modele nie kwalifikujące się do pozostałych klas)

Klasa: WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW:
- OW – okręty i statki
- SW – samoloty i helikoptery
- PkW – pojazdy kołowe
- PgW – pojazdy gąsienicowe

Modele waloryzowane i budowane od podstaw nie kwalifikujące się do w/w klas zostaną połączone z klasą Standard.

8. Klasyfikacja i nagrody
Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy znaczek okolicznościowy.
Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymują dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.
Zawodnik, który zgłosił więcej niż jeden model w danej klasie, może w tej klasie zająć tylko jedno miejsce medalowe.
Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych danego klubu modelarskiego.

Dodatkowe puchary:
- Puchar za najlepszy model polskiej budowli,
- Puchar za najlepszy model polskiego samolotu lub samolotu w barwach polskich,
- Puchar za najlepszy model polskiego statku lub okrętu,
- Puchar za najlepszy model polskiego pojazdu lub pojazdu w polskich barwach
- Puchar za najlepszy model wykonany z wydawnictwa Modelarstwo Nowotomyskie

Nagrody specjalne:
- Nagroda specjalna Agencji Lotniczej ALTAIR
- Nagroda specjalna wydawnictwa ANSWER
- Nagroda specjalna księgarni BONITO.PL
- Nagroda specjalna wydawnictwa DRAF MODEL
- Nagroda specjalna wydawnictwa EXTRA MODEL
- Nagroda specjalna Oficyny wydawniczej FINNA
- Nagroda specjalna wydawnictwa GPM
- Nagroda specjalna GRUPY AKROBACYJNEJ ŻELAZNY
- Nagroda specjalna wydawnictwa JSC
- Nagroda specjalna wydawnictwa KARTONOWA KOLEKCJA
- Nagroda specjalna firmy K.O.M.A. (przedstawiciel firmy OLFA Corporation w Polsce)
- Nagroda specjalna wydawnictwa prasowego MAGNUM-X
- Nagroda specjalna wydawnictwa MODELARSTWO OKRĘTOWE
- Nagroda specjalna wydawnictwa MODEL HOBBY
- Nagroda specjalna wydawnictwa MODEL-KOM
- Nagroda specjalna MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ w Gdyni
- Nagroda specjalna Domu Wydawniczego REBIS
- Nagroda specjalna wydawnictwa RM
- Nagroda specjalna wydawnictwa SKLEJ-MODEL
- Nagroda specjalna wydawnictwa SZKUTNIK
- Nagroda specjalna wydawnictwa ŚWIAT Z KARTONU
- Nagroda specjalna wydawnictwa WAK
- Nagroda specjalna wydawnictwa WEKTOR
- Nagroda specjalna wydawnictwa VESPER

9. Zgłoszenia modeli
Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość modeli w danej klasie.
Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do Konkursu.
Zgłoszenia mejlem będą przyjmowane na adres: konkurs.nowytomysl@gmail.com do 15.03.2018 (czwartek) do godziny 24:00.
Od 16.03.2018 zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej dostarczonej do Biura Organizacyjnego w dniu 17.03.2018 w godzinach 8:00 – 13:00.

10. Sędziowanie
- Komisja sędziowska zostanie utworzona przez Organizatora i Sędziego Głównego,
- sędziowie nie mogą oceniać klasy, w której zgłosili własne modele,
- od sędziów nie są wymagane uprawnienia sędziowskie LOK.

11. Orientacyjny program konkursu

Sobota 17.03.2018:

- 8.00 – 13.00 przyjmowanie modeli
- 12.00 – 17.00 – warsztaty modelarskie dla dzieci
- 12:30 – 14:00 szkolenie sędziowskie LOK dla aplikantów
- 15.00 – 16.00 odprawa sędziów
- 16.00 – 17.00 sędziowanie
- 17.30 – 19.00 szkolenie sędziowskie LOK dla osób posiadających uprawnienia

Niedziela 18.03.2018:

- 8.00 – 12.30 zwiedzanie wystawy pokonkursowej
- 9.30 – 12.00 – warsztaty modelarskie dla dzieci
- 10.00 – 11.30 zwiedzanie z przewodnikiem nowotomyskiego ZOO oraz Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
- 12.30 – 13.30 ogłoszenie wyników, zakończenie konkursu

12. Postanowienia końcowe
- w Konkursie mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie,
- warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie Karty Zgłoszeniowej,
- zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,
- w Konkursie nie mogą brać udziału modele, które otrzymały medal w poprzednich edycjach,
- modele, które otrzymały medal w poprzednich edycjach Konkursu mogą być zaprezentowane wyłącznie w formie wystawy „Galeria Mistrzów”. Będzie to specjalnie wydzielone stanowisko w miejscu rozgrywania Konkursu.
- podczas trwania Konkursu będzie istniała możliwość zaprezentowania modeli w trakcie budowy. Będzie to specjalnie wydzielone stanowisko przygotowane przez Organizatora,
- podczas trwania konkursu odbędzie się wystawa Waldemara Góralskiego: Grafika 3D okrętów,
- podczas trwania konkursu odbędą się dla osób chętnych dwa odpłatne szkolenia sędziowskie LOK: dla aplikantów oraz dla osób posiadających uprawnienia sędziego modelarstwa redukcyjnego. Szkolenia przeprowadzi Marian Taborek. Zgłoszenia wyłącznie przez Organizatora,
- zawodnicy i sędziowie przyjeżdżają na koszt własny,
- propozycje noclegowe:

Noclegi Gostyński
ul. Polna 3
64-300 Nowy Tomyśl
Tel. +48 501 025 866, 503 114 550
www.gostynski.dobrynocleg.pl

Mini Hotel u Jagusi
Bożena Dutkowska
ul. Powstańców Wielkopolskich 1A
64-300 Nowy Tomyśl
Tel. (61) 44 22 187, +48 721 686 342
www.hotelujagusi.info-net.com.pl

Hotel Restauracja HI-FI
Paproć 84
64-300 Nowy Tomyśl
www.hotel-hifi.pl
e-mail: info@hotel-hifi.pl
tel. +48 698 963 002, (61) 44 50 000
Hotel Restauracja HI-FI Paproć 84, 64-300 Nowy Tomyśl

Zgłoszenia noclegów poprzez Organizatora do 15.03.2018 (czwartek).

- liczba i wiek uczestników jest nieograniczona,
- do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele kartonowe wykonane własnoręcznie,
- dokumentacja wykonania modelu w klasach STANDARD nie jest wymagana,
- dokumentacja wykonania modelu w klasach WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW jest wymagana w postaci instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy, rysunki montażowe) lub planów, na podstawie których model został wykonany,
- modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika,
- organizator nie ubezpiecza modeli,
- wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu,
- ocena nastąpi w przypadku zgłoszenia minimum 3 modeli w danej klasie przez minimum dwóch zawodników. W przypadku nie spełnienia tego wymogu, organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas i grup wiekowych,
- brak wpisu daty urodzenia w Karcie Zgłoszeniowej powoduje przeniesienie zawodnika do kategorii Senior,
- w szczególnych przypadkach sędziowie mają prawo dotykania modeli podczas ich oceny. Zalecane jest ustawienie i przymocowanie modelu na specjalnej podstawce, która umożliwi ocenę modelu bez jego dotykania,
- komisje sędziowskie pracują w formie jawnej. Zawodnicy podczas sędziowania mogą przebywać w pobliżu komisji sędziowskich wyłącznie w formie obserwatorów. Zawodnicy nie mogą włączać się do prac komisji sędziowskich, zabrania się im niewłaściwego zachowania w stosunku do komisji poprzez natarczywe sugestie, obraźliwe uwagi lub gesty itp. W/w postępowanie może skutkować dyskwalifikacją danego modelu lub zawodnika,
- decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od werdyktu,
- lista wyników Konkursu zostanie wywieszona w holu głównym NOK-u w dniu 18.03.2018 około godz. 9.00
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator,
- szczegółowych informacji udzielają:
Krzysztof Szeffner – tel. +48 603 638 543
e-mail: konkurs.nowytomysl@gmail.com
Nowotomyski Ośrodek Kultury – tel. (61) 44 23 121

 

 

XIV Konkursu Modeli Redukcyjnych w Dębicy  „Ogniwko 2018”
i spotkań modelarskich
organizowanych przez Koło Historyczno- Modelarskie
„OGNIWKO”
działające przy Zespole Szkół Ekonomicznych
im. Janusza Korczaka w Dębicy
Dębica 23- 25. 03. 2018 r.

§1
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, tak członków kół i klubów modelarskich, jak i niezrzeszonych. Zapraszamy zarówno tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z modelarstwem, jak i tych, którzy od lat rozwijają swoje talenty w tej dziedzinie. Konkurs połączony jest z wystawą modeli wykonanych przez seniorów.
§2
Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży modelarstwa jako alternatywy aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zdolności manualnych oraz zainteresowań historycznych
i technicznych. Ma on również przyczynić się do wymiany doświadczeń pomiędzy modelarzami.
§3
Konkurs przeprowadzony będzie w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka
w Dębicy przy ulicy Ogrodowej 20, w dniach od 23 do 25 marca 2018 r.(sala 17/18)
§4
Od uczestników konkursu nie będą pobierane opłaty startowe. Wymagany jest jednak dowód potwierdzający tożsamość uczestnika ( np. legitymacja szkolna).
§5
Zgłoszone do konkursu modele będzie oceniało Jury konkursowe powołane przez organizatorów. Przy ocenie będzie brany pod uwagę: ogólny wygląd - walory estetyczne modelu/ dioramy, zgodność z realiami historycznymi i wkład pracy modelarza. Oceniane nie będą prace, które były wystawiane podczas wcześniejszych edycji naszego konkursu i zdobyły 1, 2 lub 3 miejsce.
§6
Dodatkowe punkty przyznawane będą za wykonanie modeli/ dioram w barwach polskich z okresu walk o niepodległość (lata 1918- 1921).

§7
Ocena modeli w poszczególnych kategoriach nastąpi wówczas, kiedy modele lub dioramy w danej kategorii wystawiać będzie przynajmniej 3 modelarzy. W przypadku braku wymaganej ilości modeli Jury zastrzega sobie prawo łączenia kategorii modeli. Osobno oceniane będą prace uczniów juniorów (urodzeni do 2004r. włącznie), a osobno młodzików (urodzeni w 2005r. i później).
§8
Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli, przy czym w danej kategorii sklasyfikowany zostanie tylko jeden- ten, który przez Jury oceniony zostanie najwyżej.
§9
Do konkursu przyjmowane będą wykonane samodzielnie przez modelarzy modele plastykowe i kartonowe oraz dioramy (z modelami plastikowymi lub kartonowymi).


§10
W przypadku wątpliwości, co do autorstwa zgłoszonego modelu oraz udokumentowania tego faktu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji samodzielności wykonania modelu przez zawodnika. W przypadku stwierdzenia, że model nie został wykonany samodzielnie zostanie on zdyskwalifikowany
i odsunięty od konkursu.
§11
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu. Decyzje Jury są ostateczne.
§12
Proponowane kategorie:
Modele redukcyjne plastykowe
Samoloty w skali 1: 72 i mniejsze (PS72)
Samoloty w skali 1: 48 i większe (PS48)
Śmigłowce (wszystkie skale) (PH)
Pojazdy kołowe i gąsienicowe bojowe (w tym artyleria samobieżna) w skali 1: 72
i mniejsze (PB72)
Pojazdy kołowe i gąsienicowe bojowe (w tym artyleria samobieżna) w skali 1: 48
i większe (PB48)
Artyleria (wszystkie skale) (PA)
Pojazdy cywilne (PC)
Figurki (PF)
Okręty i statki (PO)
Dioramy lądowe (DL)
Dioramy lotnicze i morskie (DLM)
Science- fiction (SF)
Modele redukcyjne kartonowe
Pojazdy kołowe i gąsienicowe cywilne i bojowe, w tym s-f (KP)
Okręty i statki (KO)
Samoloty, śmigłowce i inne pojazdy latające, w tym s-f (KS)
Budowle (KB)
Inne (KI)

Organizatorzy zachęcają, aby do każdego modelu dołączyć odpowiednią dokumentację.
§13
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dla każdego uczestnika, który nie znajdzie się na podium przewidziany jest dyplom za udział w konkursie oraz nagroda rzeczowa (bez względu na ilość modeli wystawianych w różnych kategoriach). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
§14
Odbiór modeli konkursowych nastąpi w dniu 25 marca 2018 r. po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród. W przypadku nieodebrania replik w wyznaczonym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania modelami/ dioramami.
§15
Organizatorzy biorą odpowiedzialność za modele na czas trwania konkursu tylko w wypadku poprawnego wypełnienia przez zawodnika karty zgłoszeniowej. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za transport modelu do i z miejsca odbywania się konkursu.
§16
Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie rozgrywanego konkursu pod opieką osoby pełnoletniej lub za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów). Wszystkich obecnych na konkursie obowiązuje przestrzeganie poleceń organizatorów. W razie nieposłuszeństwa lub rażącego łamania postanowień regulaminu uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie terenu konkursu.

§17
W dniu 24.03.2018r. o godz. 1130 odbędzie się konkurs historyczny, którego tematyka związana będzie
ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 660-leciem lokacji Dębicy. Do udziału
w konkursie zachęcamy dzieci i młodzież.
§18
W dniu 25.03.2018r. odbywać się będzie giełda modelarska, na którą uczestnicy i nie tylko mogą przynieść modele, akcesoria i literaturę, które chcieliby sprzedać lub wymienić. Prowadzeniem giełdy zajmować się będą osoby wyznaczone przez organizatorów. Prosimy aby zgłaszać zapotrzebowanie na stoiska do dnia 22 marca 2018r.
§19
Do wystawienia swoich modeli organizatorzy zachęcają także tych modelarzy, którzy nie kwalifikują się wiekowo do udziału w konkursie. Zapraszamy do zaprezentowania prac i podzielenia się swoją pasją
z początkującymi modelarzami. Chcielibyśmy, aby czas konkursu był nie tylko możliwością wspólnego spotkania się, podzielenia nowymi (i starymi) doświadczeniami ale też, aby młodsi zobaczyli, że ich hobby oznacza nie tylko dobrą zabawę, ale właściwie rozwijane można doprowadzić do najwyższego kunsztu.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu i wszelkie zapytania można uzyskać pod numerem 503 698 352 lub 783 020 286 oraz pod adresem ogniwko@onet.pl lub na fanpage’u https://facebook.com/ogniwkodebica

Program konkursu:
piątek 23. 03. 2018r.
godz. 1500 - 1700 ............ przyjmowanie modeli
sobota 24. 03. 2018r.
godz. 830 - 1100 ............ przyjmowanie modeli, giełda modelarska
od godz. 1115 ………. ocena modeli przez Jury, wystawa konkursowa (do ok. 1300)
od ok. godz. 1130 ………. konkurs historyczny

niedziela 25. 03. 2018r.
godz. 1030 - 1300 ............ wystawa pokonkursowa
godz. 1230 - 1300 ............ ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród
od ok.1315 ............ odbiór modeli
Proponowane kategorie:
Modele redukcyjne plastykowe
Samoloty w skali 1: 72 i mniejsze (PS72)
Samoloty w skali 1: 48 i większe (PS48)
Śmigłowce (wszystkie skale) (PH)
Pojazdy kołowe i gąsienicowe bojowe (w tym artyleria samobieżna) w skali 1: 72
i mniejsze (PB72)
Pojazdy kołowe i gąsienicowe bojowe (w tym artyleria samobieżna) w skali 1: 48
i większe (PB48)
Artyleria (wszystkie skale) (PA)
Pojazdy cywilne (PC)
Figurki (PF)
Okręty i statki (PO)
Dioramy lądowe (DL)
Dioramy lotnicze i morskie (DLM)
Science- fiction (SF)
Modele redukcyjne kartonowe
Pojazdy kołowe i gąsienicowe cywilne i bojowe, w tym s-f (KP)
Okręty i statki (KO)
Samoloty, śmigłowce i inne pojazdy latające, w tym s-f (KS)
Budowle (KB)
Inne (KI)

 

 

 

Bielska Majówka Modelarska w Bielsku Podlaskim 5-6.05.2018

I. Organizatorzy.

Organizatorem konkursu modeli kartonowych "Bielska Majówka Modelarska" jest Osiedlowy Dom Kultury w Bielsku Podlaskim, Klub Modelarski Kartonowy Tur

II. Cele i zadania konkursu.
-promocja modelarstwa kartonowego jako hobby i sposób spędzania wolnego czasu,
-wymiana doświadczeń środowisk modelarskich w różnym wieku, a także integracja modelarzy,
-promocja miasta Bielsk Podlaski.

III. Termin i miejsce konkursu.
Konkurs, połączony z wystawą i giełdą modelarską odbędzie się w dniach 5-6 maj 2018 roku w budynku Osiedlowego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 11.
Program konkursu:
05.05.2018:
10.00-15.00: przyjmowanie modeli biorących udział w konkursie/wystawie
15.00: ocena modeli konkursowych
10.00-19.00: zwiedzanie wystawy, giełda modelarska
06.05.2018:
9.00-14.00: zwiedzanie wystawy, giełda modelarska
14.00: ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie konkursu, wydawanie modeli po zakończeniu konkursu

IV. Warunki uczestnictwa w imprezie.
1. W konkursie mogą uczestniczyć modelarze indywidualni, modelarnie, kluby modelarskie
2. Złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, a tym samym udział w konkursie-wystawie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
a) zgłoszony do konkursu model jest autorstwa osoby zgłaszającej/uczestnika;
b) pełnoletni uczestnik (senior) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów swojego wizerunku w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na stronie internetowej www.smbp.pl/odk i oficjalnym profilu Kartonowego Tura na facebook.com https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,
c) przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika (młodzika, juniora,) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku małoletniego uczestnika w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na stronie internetowej www.smbp.pl/odk i oficjalnym profilu Kartonowego Tura na facebook.com https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,
d) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na ewentualne zamieszczenie fotografii zgłoszonego przez siebie modelu na stronie internetowej www.smbp.pl/odk i oficjalnym profilu Kartonowego Tura na facebook.com https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
e) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej www.smbp.pl/odk i oficjalnym profilu Kartonowego Tura na facebook.com https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, w celach statystycznych (ogłoszenia wyników konkursu).
3. Zgoda, o której mowa w pkt. b-d nie jest ograniczona czasowo.
4. Organizatorzy oświadczają, iż wizerunek uczestnika nie będzie użyty w sposób naruszający jego dobra osobiste.
5. Zaleca się dokonanie zgłoszenia przed rozpoczęciem konkursu za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie internetowej www.smbp.pl/odk, oficjalnym profilu Kartonowego Tura na facebook.com https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/ lub forach modelarskich- za pomocą formularza zgłoszeniowego. Znacznie przyspieszy to czas wydawania kart startowych na miejscu. Każdy model to oddzielne zgłoszenie. Możliwa jest rejestracja w dniu konkursu, tj. 5 maja 2018r., przed rozpoczęciem oceny modeli.
6. Chętni do uczestnictwa w giełdzie modelarskiej lub wystawie proszeni są o wcześniejszy kontakt z organizatorami, najpóźniej tydzień przed konkursem. Po tym terminie organizatorzy nie gwarantują miejsca.
7. Uczestnik zawodów może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w danej klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model uczestnika w danej klasie.
8. Do konkursu przyjmowane są modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek polskich i zagranicznych oraz pobrane ze stron internetowych producentów wycinanki a także zaprojektowane od podstaw. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony w dokumentację, którą mogą stanowić np.: instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu zmiany, przeróbki itp. 9.Modele dostarczane są i odbierane na koszt własny uczestnika. Modeli nie ubezpiecza się.
10. Konkurs odbędzie się w następujących grupach wiekowych:
Młodzik(M) – do 13 lat włącznie- liczy się rok urodzenia
Junior (J ) —14-18 lat
Senior (S) – powyżej18 lat
11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie.

V. Klasyfikacja modeli.
Modele w grupach wiekowych młodzik i junior oceniane będą bez podziału na klasy Standard i Open. Część kategorii w grupie senior będzie rozegrana z podziałem na klasy- w zależności od ilości zgłoszonych modeli.
Klasa STANDARD - modele sklejone z wycinanki, które zachowują oryginalne malowanie zaprezentowane w wycinance z możliwością użycia retuszu dobranymi kolorami farb. Dopuszcza się możliwość użycia elementów fototrawionych, tj. relingi, trapy, anteny, oraz metalowe lufy, owiewki wytłoczone z folii, nici, żyłki, gąsienice, nity, elementy wycinane za pomocą plotera laserowego.
Klasa OPEN - modele sklejone z wycinanki, modele wycięte w całości ploterem laserowym oraz modele budowane od podstaw-głównym materiałem jest papier, w których dopuszcza się wszelkie modyfikacje pokrycia - szpachlowanie, malowanie poszycia zewnętrznego modelu, dodawanie elementów elektronicznych, mechanicznych, fototrawionych, tłoczonych, trawionych, wyciętych za pomocą plotera laserowego.

MŁODZIK (do 13 lat), JUNIOR (14-17 lat)
(S)Samoloty
(O) Statki i okręty
(Pk) Pojazdy kołowe
(Pg) Pojazdy gąsienicowe
(F) Figurki i zwierzęta
(B) Budowle
(SF) Rakiety i Sci-Fiction

SENIOR (od 18 lat)
(S1) Samoloty jednopłatowe, jednosilnikowe
(S2) Samoloty jednopłatowe, wielosilnikowe
(S3) Samoloty odrzutowe
(S4) Samoloty wielopłatowe
(S5) Śmigłowce
(Pg) Pojazdy gąsienicowe (Standard, Open)
(Pk) Pojazdy kołowe (Standard, Open)
(Psz) Pojazdy szynowe (Standard, Open)
(A) Artyleria bez napędu
(O1) Statki i okręty do 60 cm (Standard, Open)
(O2) Statki i okręty ponad 60 cm (Standard, Open)
(Op) Okręty podwodne
(Ż) Żaglowce
(B) Budowle
(F) Figurki i zwierzęta
(SF) Rakiety i Sci-Fiction
(M) Makiety
(P) Pozostałe, nie ujęte powyżej
Organizator zastrzega sobie prawo na łączenie klas, jak i ich podział, zależnie od ilości zgłoszonych modeli.

VI. Zasady oceny i nagrody.
1. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Modele oceniane będą na zasadzie podoba się/nie podoba się. Pod uwagę będzie brana estetyka i wkład pracy, oryginalność, precyzja. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.
2. W grupach wiekowych Młodzik i Junior nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca (Medale i nagrody rzeczowe). W grupie Senior najlepsze modele w danej klasie nagrodzone zostaną wyróżnieniami i nagrodami rzeczowymi (w miarę możliwości).
3. Najlepszy model w danej grupie wiekowej otrzyma nagrodę Grand Prix Kartonowego Tura
4. Organizatorzy dopuszczają fundowanie nagród specjalnych przez kluby modelarskie, wydawnictwa lub osoby prywatne.

Kontakt:
gliwak@op.pl
696432726 Krzysiek