KONKURSY - WYSTAWY

ŚWIAT W MINIATURZE - WYSTAWA MODELARSKA

KRSNYSTAW 14,12,2017- 15,01,2018

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

 

6 OGÓLNOPOLSKI KONKURS MODELARSKI SIKORSKI MODEL SHOW 2018
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
20.01.2018r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Hutnicza 17, Stalowa Wola
PROGRAM KONKURSU:
20.01.2017
- 8:00 – 11:00 – przyjmowanie modeli festiwalowych
- 11:30 – 14:30 – ocena modeli
- 16:00 – ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie
RODZAJ KONKURSU:
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni oraz zrzeszeni. Celem Konkursu jest popularyzacja modelarstwa i wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży.
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE:
- konkurs jest połączony z wystawą dla zwiedzających
- warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do dnia 18.01.2018 do godziny 24:00
- zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
- przyjmowanie zgłoszonych drogą elektroniczną modeli odbywać się będzie do godziny 11:00 w dniu 20.01.2017 dla modeli konkursowych i festiwalowych. W uzasadnionych przypadkach losowych Sędzia Główny może wyrazić zgodę na przyjęcie modelu dostarczonego po tym terminie.
- opłata startowa pobierana będą w wysokości 10 PLN dla grupy Festiwalowej, oraz dla grupy KONKURS SIKORSKI, bez względu na ilość zgłaszanych modeli, tylko dla kategorii Senior
- startujący w kategorii Junior zwolnieni są z opłaty startowej
- konkurs zostanie rozegrany w dwóch grupach:
1. Festiwalowa – z podziałem na klasy modeli oraz klasy wiekowe junior/senior - komisja sędziowska ocenia zgodnie z zasadą „podoba się – nie podoba się”, w tej grupie nie jest wymagana dokumentacja
2. Konkursowa – Konkurs Sikorski – konkurs punktowany, do zgłoszonego modelu należy dołączyć dokumentację
- decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu
- modele będą wydawane po zakończeniu konkursu
- organizatorzy dołożą wszelkich starań w celu zabezpieczenia wystawianych modeli przed uszkodzeniem, jednak nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie modeli w czasie wystawy
PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE:
Junior – do lat 18
Senior – powyżej 18 lat

PODZIAŁ NA KLASY:
PLASTIK (junior, senior)
ST1 - Samoloty śmigłowe, skala 1:32 i większe
ST2 - Samoloty śmigłowe, skala 1:48
ST3 - Samoloty śmigłowe, skala 1:72 do 1:100
SO1 - Samoloty odrzutowe, skala 1:32 i większe
SO2 - Samoloty odrzutowe, skala 1:48
SO3 - Samoloty odrzutowe, skala 1:72 do 1:100
SM1 - Śmigłowce, skala 1:48 i większe
SM2 - Śmigłowce, skala 1:72 do 1:100
SW - Samoloty i śmigłowce wojskowe, skala 1:144
SC - Samoloty cywilne i szybowce, skala dowolna
SP - Konstrukcje lotnicze do 1921 roku, skala dowolna
SF - Pojazdy kosmiczne i SF, skala dowolna
PK1 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:35 i większe
PK2 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:48
PK3 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:72 i mniejsze
PG1 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią samobież.), skala 1:35 i większe
PG2 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią samobież.), skala 1:48
PG3 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią samobież.), skala 1:72 i mniejsze
AR - Artyleria bez napędu, skala dowolna
PO - Pojazdy cywilne i wyścigowe, skala dowolna
PS - Pojazdy ciężarowe i specjalne, skala dowolna
FI1 - Figurki piesze, skala dowolna
FI2 - Figurki konne, skala dowolna
FI3 - Figurki - popiersia, skala dowolna
FI4 - Figurki - winiety, skala dowolna
FI5 - Figurki SF i Fantasy, skala dowolna
OK1 - Okręty i statki, skala 1:400 i większe
OK2 - Okręty i statki, skala 1:401 i mniejsze
DO1 - Dioramy, skala 1:35 i większe
DO2 - Dioramy, skala 1:48 i mniejsze
WW - Wszystko inne, skala dowolna
VN - Vintage, skala dowolna

KARTON (junior, senior)
KT1 - Samoloty śmigłowe jednosilnikowe, skala 1:33 i większe
KT2 - Samoloty śmigłowe jednosilnikowe, skala 1:50 i mniejsze
KT3 - Samoloty śmigłowe wielosilnikowe, skala 1:33 i większe
KT4 - Samoloty odrzutowe, skala dowolna
KT5 - Śmigłowce, skala dowolna
KT6 - Statki i okręty, skala dowolna
KT7 - Żaglowce, skala dowolna
KT8 - Pojazdy militarne, skala dowolna
KT9 - Pojazdy cywilne i techniczne, skala dowolna
KT10 - Budowle, skala dowolna
KT11 - Figurki, skala dowolna
KT12 - Pojazdy szynowe, skala dowolna


KONKURS SIKORSKI (konkurs punktowany)

SK1 - Samoloty i śmigłowce, skala dowolna
SK2 - Pojazdy wojskowe, skala dowolna

Link do formularza rejestracyjnego:
Festiwal :
https://goo.gl/forms/dDgk5q8Z3ZtVGruf1

Konkurs: https://goo.gl/forms/q7wDKMZeX6EGRCQq2

Kontakt: Janusz Rak
Telefon: 660-477-013
mail:
jrak1306@gmail.com

 

 

32 PODKARPACKI KONKURS KARTONOWYCH i PLASTIKOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH

REGULAMIN
Organizator
Osiedlowy Dom Kultury „PUCHATEK”

Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku
Cel konkursu
    Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań politechnicznych
    Popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego oraz wymiana doświadczeń wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Termin i miejsce
20.01. 2018– godz. 10:00 do 13:00 przyjmowanie modeli w Osiedlowym Domu Kultury „PUCHATEK” – Sanok ul. Traugutta 9.
25.01. 2018 do 10.02. 2018– wystawa modeli
10. 02. 2018 godz. 11:00 – uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie nagród.
Postanowienia ogólne
    Konkurs posiada charakter otwarty, w którym mogą uczestniczyć modelarze indywidualni i modelarze zrzeszeni w klubach modelarskich.
    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do udziału oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości ustalonej przez organizatora.

    Opłatę startową należy wnieść w momencie zgłoszenia i zdawania modeli do konkursu.
Młodzicy- 3 zł
Juniorzy- 5 zł
Seniorzy- 10 zł

    Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu max. trzy modele w każdej klasie.
    W klasyfikacji wyłoniony zostanie najlepszy model uczestnika w danej klasie.
    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas w przypadku małej ilości zgłoszonych modeli w danej klasie.
    Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa wyznaczona przez organizatora wg. zasady: „PODOBA SIĘ – NIE PODOBA SIĘ”

    Wybrane po trzy modele w danej klasie zostaną ocenione z odległości około 1,5 m.
    Pozostałe modele będą traktowane jak za udział w konkursie.
    W konkursie można uczestniczyć tylko z własnoręcznie wykonanym modelem.
    Do każdego modelu należy dołączyć stosowną dokumentacje:
        kartę zgłoszenia
        wizytówkę modelu
        Modele przedstawione do konkursu dostarczone i odbierane są na koszt uczestnika lub ich klubu.
        Przedstawione modele muszą być czyste ( nie zakurzone ! ).
        W konkursie nie mogą brać udziału modele, które w ubiegłych latach w ogólnej punktacji zajęły 1-2-3 miejsce.

        Grupy wiekowe
        Młodzicy – do 13 lat
        Juniorzy – do 18 lat
        Seniorzy – powyżej 18 lat
        Klasy modeli

        KARTONOWE
            S1 – samoloty jednosilnikowe
            S2 – samoloty wielosilnikowe
            S3 – samoloty odrzutowe
            Sz – szybowce
            H – śmigłowce
            O – okręty
            Ż – żaglowce
            PK – pojazdy kołowe
            PG – pojazdy gąsienicowe
            PS – pojazdy szynowe
            R – rakiety
            B – budowle
            F – figurki
            U – uzbrojenie
            fantastyka

        PLASTIKOWE
            S1 – samoloty jednosilnikowe
            S2 – samoloty wielosilnikowe
            S3 – samoloty odrzutowe
            O – okręty
            Ż – żaglowce
            PK – pojazdy kołowe
            PG – pojazdy gąsienicowe
            Sc – samoloty cywilne
            Sz – szybowce
            U – uzbrojenie
            Ś – śmigłowce
            DIORAMY-FIGURKI-FANTASTYKA
            Do konkursu przyjmowane będą dioramy,figurki,
            fantastyka – ocena nastąpi bez podziału na klasy i grupy wiekowe.

            Zasady oceny i nagrody
                Ocena dokonana będzie przez komisję powołaną przez organizatora.
                W każdej grupie wiekowej i klasie modeli nagrodzonych będzie trzy pierwsze miejsca.

 

Konkurs modeli kartonowych Gargždai - Litwa 16-18.02.2018 r.

I. Organizatorem konkursu jest Nieformalny zespol mlodziezy "Gargždų Guliveriai" i Centrum tworcznosci dzieci i mlodziezy m. Gargždai.

II. Cele i zadania konkursu
- popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako hobby;
- wymiana doświadczeń uczestników w różnym wieku, zainteresowanie nowych osób;
- prezentacja Kłajpedaskiego regionu modelarzam z Litwy i panstw zagranicznych oraz okolicy;
-obchody 100 rosznicy restauracji panstwowosci Litwy i 765 rocznicy pierwszego upomietowania m. Gargždai.

III. Termin i miejsce konkursu
Konkurs odbywa się w dniach 16-18.02.2018 r. w sali gimnastycznej Gimnazium „Vaivorykštė“ miasta Gargždai (Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija). Adres: ul. Vingio. 6. Gargždai

IV. Program konkursu
16.02.2018 r.
Do godz. 19.00 przyjmowanie modeli, uczestniczących w konkursie i wystawie, zakwaterowanie
17.02.2018 r.
10.00-14.00 przyjmowanie modeli, uczestniczących w konkursie i wystawie, zakwaterowanie
14.00-13.30 otwarcie konkursu
14.30-18.00 ocena modeli konkursowych
10.00-18.00 zwiedzanie wystawy, giełda modelarska
18.00-19.30 program wychowankow Centrum tworcznosci dzieci i mlodziezy m. Gargždai
18.02.2018 r.
9.00-14.00 zwiedzanie wystawy, giełda modelarska
11.00-11.30 wyciecka na miejsce – muzeum narodzenia litewskiego lotnika-transatlantika St. Dariusa.
14.00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zawarcie konkursu i wydawanie modeli

V. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział modelarze niezrzeszeni, kluby modelarskie, modelarnie
2. Wypełnienie kart startowych jest podstawą uczestnictwa w konkursie i równocześnie wyrażeniem zgody z zasadami konkursu
3. Wystawiane modele powinny być wykonane przez uczestników samodzielnie
4. Pełnoletni uczestnik (senior) wyraża zgodę na możliwość wykorzystywania fotografii, jego jak i modeli, przez organizatorów w celach marketingowych związanych z działalnością konkursową. Mogą być umieszczane na stronach internetowych organizatorów w formie zdjęć i filmów wideo
5. Przedstawiciele uczestników niepełnoletnich wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć dzieci i ich modeli. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania bezpłatnego materiałów w celach statystycznych i marketingowych w ramach prowadzonej działalności konkursowej. Mogą być umieszczane na stronach internetowych organizatorów w formie zdjęć i filmów wideo
6. Zgoda, o której mowa w pkt. 4 i 5 jest czasowa
7. Organizator gwarantuje, iż wizerunek uczestników (w tym niepełnoletnich) nie będzie wykorzystywany wbrew prawu
8. Rejestracje modeli proponujemy dokonać w formie elektronicznej e-mailem shipyard1961@gmail.com . Trzeba podac imie i nazwisko uczestnika, panstwo, miasto (klub), data narodzienia, nazwa modelu, wydawnictwo, podzialka, kategorine, wezmie udzial w kategorini KLiet. Modele Rejestracja elektroniczne bedzie zawieszona 17.00 g 14.02.2018. Modele można będzie również zarejestrować na miejscu przed rozpoczęciem imprezy
9. Osoby, chcące uczestniczyć w giełdzie modelarskiej, proszone są o skontaktowanie się z organizatorami nie później niż tydzien do rospoczecia konkursu. Po tym terminie organizator nie gwarantuje miejsc wystawowych.
10. Uczestnik może wystawić dowolną ilość modeli w dowolnej kategorii. Oceniony zostanie najlepszy model danego uczestnika.
11. W konkursie mogą uczestniczyć model wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek pobrane z legalnych stron internetowych, wykonane wg. własnych projektów. Dokumentacja nie jest wymagana, lecz w przypadku zmian w stosunku do oryginałów będzie mile widziana.
12. Modele na wystawę są dostarczane i odbierane na koszt uczestnika lub jego przedstawiciela. Modele nie są ubezpieczone.
13. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:
- młodzik 1 (na karcie oznaczenie V1)- do lat 9
- młodzik 2 (na karcie oznaczenie V2) - 9-13 lat zgodnie z datą urodzenia
- junior (na karcie oznaczenie J) - 14-18 lat zgodnie z datą urodzenia
- senior (na karcie oznaczenie S) - powyżej 18 lat zgodnie z datą urodzenia
14. Organizatorzy pozostawiają sobie prawo łączenia kategorii lub tworzenia nowych w zależności od ilości zgłoszonych modeli w danej kategorii
15. W konkursie w każdej grupie wiekowej będą przyznawane nagrody, jeśli w danej kategorii będzie wystawionych minimum 5 modeli, minimum 3 uczestników. Jeśli są wystawiane modele 2 modelarzy, to zostanie nagrodzony tylko 1 model. Jeśli modele wystawia tylko 1 modelarz, dana kategoria zostanie nie rozstrzygnięta, ale w tym przypadku może być on nagrodzony za bardzo dobre wykonanie modelu.

VI. Kategorie konkursowe
- Młodzicy 1. do lat 9 (V1) nie ma podziału na kategorie a modele są klasyfikowane jako jedna klasa. Medalami, dyplomami i nagrodami bedzie nagrodzone 6 modelarzy za najlepsze modele tej wiekowej grupy. Podziekowanie i nagrody otrzyma wszystkie modelarzy tej grupy

- Młodzicy 2. 9-13 lat (V2)
KA - lotnictwo
KL - okręty i statki
KRT - pojazdy kołowe
KVT - pojazdy gąsiennicowe
KF - figurki i zwierzęta
KP - architektura
KX – pozostałe

- Juniorzy (J)
KA- samoloty
KL- statki i okręty, zaglowce
KRT- pojazdy kołowe
KVT- pojazdy gąsiennicowe
KF- figurki i zwierzęta
KP- architektura
KR - pojazdy kosmiczne i fantasy
KX – pozostałe

- Senior (S)
KAD- wszystkie samoloty wielopłatowe do roku 1925
KAM- samoloty śmigłowe po roku 1925
KAR- samoloty odrzutowe
KSr- śmigłowce
KKVT- pojazdy wojskowe, gąsiennicowe i półgąsiennicowe
KKRT- pojazdy wojskowe kołowe
KCT- pojazdy gąsiennicowe i kołowe cywilne
KGT- pojazdy szynowe
KAr- artyleria bez własnego napędu
KL- statki i okręty
KPL- okręty podwodne
KB- żaglowce
KF- figurki i zwierzęta
KP- architektura
KR- pojazdy kosmiczne i fantasy
KX- pozostałe
KDi -3 - seniorzy dioramy kartonowe. UWAGA! Modele przedstawiając nie naturalną sytuację ( np. zdjęta wieża czołgu postawiona obok) należy zaliczyć do dioram.
KLiet - modele techniki ciwilnej i wojskowej, używanej w Litwie oraz litewska architektura. W tej kategorii można zgłaszać modele, zgłoszone również do pozostałych kategorii. Nie ma podziału wiekowego.

VII. Ocena i nagrody
1. Wystawione do konkursu model zostaną ocenione przez komisję sędziowską powołaną przez organizatorów. Odbywa się ona na zasadzie „podoba się - nie podoba się“. Zostaną ocenione estetyka wykonania, oryginalność oraz czystość wykonania, oraz ilość włożonej pracy. Werdykt jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
2. W grupie wiekowej młodzik i junior zostaną przyznane 3 wyróżnienia, medale dyplomy oraz nagrody w każdej kategorii. W grupie wiekowej senior przyznane zostaną 3 wyróżnienia dyplomy, medale oraz nagrody ( w miarę możliwości) w każdej kategorii
3. Organizatorzy dopuszczają fundowanie nagród specjalnych przez kluby modelarskie, wydawnictwa lub osoby prywatne.

VIII. Kontakt

Evaldas-Tel.+370-652-22931(litewski, rosijski)
Pranas-Tel. +370-672-65123 e - mail: shipyard1961@gmail.com ; (litewski, rosijski, polski)
Ignas – Tel. +370-603-14640. e - mail: sungailaignas@gmail.com ; (litewski, angelski)
Vaiva –Tel. +370-620-33085. e
- mail:. venckauskaitevaiva@inbox.lt ; (litewski, angelski)
Vilmantas -Tel. +370 – 633 – 78654. e – mail: vilmantasnn@gmail.com ; (litewski, angelski)

„RAFAŁKI”
KONKURS MODELI PLASTIKOWYCH i KARTONOWYCH
w BORKACH
o Puchar Wójta Gminy Borki


REGULAMIN

1. MIEJSCE KONKURSU i TERMIN
Konkurs odbędzie się w Zespole Placówek Oświatowych w Borkach ul. Wojska Polskiego 25 w dniach10-11 lutego 2018 roku.

2. ORGANIZATORZY
- Gmina Borki
- Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

3. CELE I ZADANIA KONKURSU.
a) Popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży jako formę spędzania wolnego czasu.
b) Kształtowanie zdolności manualnych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, kreatywność.
c) Kształtowanie kreatywności, systematyczności i dokładności w pracy.
d) Zainteresowanie historią.
e) Wymiana doświadczeń modelarskich.

4. GRUPY WIEKOWE I UCZESTNICY
Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych
- młodzik do 13 lat
- junior 13-18 lat
- senior powyżej 18 lat
Konkurs przeznaczony jest dla modelarzy indywidualnych jak i dla klubów modelarskich. Modelarz ma prawo wystawić dowolną ilość modeli z tym że do konkursu wystawia maksymalnie 2 modele w danej klasie. Jeśli chce pokazać większą ilość modeli może to zrobić poza konkursem.
Opłaty startowe
Obowiązujące do 28.01. 2018 roku przy rejestracji online.
Senior – 10 zł. Od osoby
Junior – 5 zł od osoby
Młodzik - 1zł od osoby
Wszyscy chętni którzy nie zdążą zarejestrować się przez elektroniczny system zgłoszeń będą mogli dokonać rejestracji w dniu 10 lutego na miejscu
u organizatorów. Opłaty startowe ulegną zmianie odpowiednio:
Senior – 20 zł. Od osoby
Junior – 10 zł od osoby
Młodzik - 2zł od osoby
Modele pokazane poza konkursem nie podlegają opłatom startowym -specjalna klasa PPK

5. KLASY MODELI

MODELE PLASTIKOWE

LOTNICTWO
- PS1 samoloty do 1924 roku M/J/S
- PS2 samoloty skala 1/32 bez podziału na wiek
- PS3 samoloty tłokowe skala 1/48 J/S
- PS4 samoloty odrzutowe skala 1/48 J/S
- PS5 samoloty tłokowe skala 1/72 J/S
- PS6 samoloty odrzutowe skala 1/72
- PS144 samoloty i śmigłowce w skali 1/100 i mniejsze

ŚMIGŁOWCE
- PH1 śmigłowce w skali 1/48 i 1/32 J/S
- PH2 śmigłowce w skali 1/72 J/S
.

POJAZDY w tym Artyleria samobieżna
- Pk35 pojazdy kołowe w skali 1/35 J/S
- Pk48 pojazdy kołowe w skali 1/48 J/S
- Pk72 pojazdy kołowe w skali 1/72 J/S
- Pg35 pojazdy gąsienicowe w skali 1/35 J/S
- Pg48 pojazdy gąsienicowe w skali 1/48 J/S
- Pg72 pojazdy gąsienicowe w skali 1/72 J/S

ARTYLERIA bez własnego napędu
- A1 modele w skali 1/35 J/S
- A2 modele w skali 1/72 J/S

FIGURKI
- FM małe do 54mm J/S
- FD duże powyżej 54mm J/S
- FP popiersia J/S
- FF fantasy

OKRĘTY I STATKI
- O1 do skali 1/350
- O2 poniżej 1/400 i mniejsze
- O3 okręty podwodne


MODELE KARTONOWE
- KS1 modele samolotów jednosilnikowych J/S
- KS2 modele samolotów wielosilnikowych J/S
- KS3 modele samolotów odrzutowych J/S
- KH modele śmigłowców J/S
- KR modele rakietM/J/S
- KA artyleria J/S
- KPG modele pojazdów gąsienicowych J/S
- KPK modele pojazdów kołowych J/S
- KO1 modele okrętów J/S
- KO2 modele statków J/S
- KO3 modele okrętów podwodnych J/S
- B budowle M/J/S
- F figurki M/J/S
- FF modele Fantazy M/J/S

PPK – pokazane poza konkursem

6. ZGŁOSZENIA MODELI
Modele należy zgłaszać drogą elektroniczną ( podany zostanie link do zgłoszeń) do dnia 28.01.2018roku lub osobiście w dniu 10.02.2018 roku do godziny 14.00.

7. OCENA MODELI
a) Oceny modeli w poszczególnych klasach dokona komisja sędziowska powołana przez Sędziego Głównego
b) Sędzią Głównym będzie Pan Mariusz Gadzała
c) Ocena modeli będzie wg zasady „PODOBA SIĘ NIE PODOBA”. Sędzia główny może zażądać uzasadnienia oceny.
d) Klasa zostanie rozegrana pod warunkiem uczestniczenia co najmniej 3 modeli trzech różnych uczestników.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub podziału klas i kategorii wiekowych( młodsi do starszych)
f) Wyniki ogłoszone przez komisję sędziowską są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
g) Wszystkie inne sprawy rozstrzyga organizator.

8. PROGRAM KONKURSU.
Sobota
9.00 do 14.00 przyjmowanie modeli, rejestracja ostatnich uczestników
Od 10:00 wystawa dostępna dla zwiedzających
12.00 Planowany wyjazd do Dęblina DO Muzeum Sił Powietrznych (więcej informacji wkrótce)
16.00-19.00 ocena modeli
Niedziela
Od 10.00 wystawa dostępna dla zwiedzających
14.00 - 15.00 rozdanie nagród i zakończenie konkursu

9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Każdy uczestnik konkursu otrzyma drobny upominek od Wójta Gminy Borki.
- w grupie wiekowej do 13 lat otrzyma medal oraz dyplom
- W grupie wiekowej junior oraz senior przewidziane są statuetki „Rafałków” za miejsca I – III

10. NOCLEGI
Uczestnicy konkursu rezerwują sobie nocleg we własnym zakresie. Lista miejsc noclegowych zostanie udostępniona w najbliższym czasie, zarejestrowani uczestnicy zostaną o niej poinformowani drogą elektroniczną.